Rượu Mèo Thủy Tinh 2023

Rượu mèo thủy tinh 2023 được chế tác hoàn toàn bằng tay của các nghệ nhân tài hoa, chất liệu hoàn toàn làm bằng thủy tinh với chất rượu truyền thống.