Rượu Mèo Sứ 2023

Rượu Mèo Sứ 2023 được làm từ men sứ cao cấp, hình dáng dễ thương bên trong chưa dòng rượu tuyệt hảo như Whisky nổi tiếng.