Rượu Heo Sứ

Rượu Heo sứ và điềm tĩnh thống lĩnh thị trường rượu, loại rượu ngoại độc đáo của Nga này, sớm đã trở thành cơn bão rượu ngoại nhập hàng độc tại Việt Nam.